Karel Reisz

Rođen: 21.07.1926. godine

Umro: 25.11.2002. godine

Nacionalnost: Britanac

Zanimanje: Filmski režiser, producent i scenarista

Aktivne Godine: 1955 - 2000. godine

Zaštitni Znak: Drame sa veoma kompleksnim likovima, dobar rad sa glumcima, veoma originalni filmovi, filmska poezija tokom pripovjedanja, netipične ljubavne priče

Česti Saradnici: Nick Nolte, Vanessa Redgrave

Jedan od filmskih pionira novog realizma u Velikoj Britaniji


  


Slika režisera: By Bundesarchiv, Bild 183-C0710-0009-013 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, Link